NOWA Łukasz Walter i systemy Futuriti xSale – WMS

Z dniem 20 grudnia 2022 nie wdrażamy i nie polecamy rozwiązań firmy Futuriti ze względu na rozwiązanie umowy o współpracy przez producenta systemów tj: firmę Futuriti S.A.

Nasze krytyczne wypowiedzi dotyczące jakości produktów oraz jakości obsługi klienta końcowego przez asystę techniczną firmy Futuriti nie była na rękę producentowi, dlatego zamiast poprawić jakość swoich produktów i jakość usług świadczonych przez pracowników, postanowił on rozwiązać umowę o współpracę w trybie natychmiastowym.